Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOJİDE YAPILAN ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER Üst Sindirim Sistemi Endoskopisi: Özofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi, Skleroterapi, Heater probe ile kanama kontrolü, Özofagus bant ligasyonu, Perkütan Endoskopik Gastrostomi, Mide balonu ye

Readmore