Özel Gazi Hastanesi Nöroşirürji bölümü 2005 yılı haziran ayından itibaren Op.Dr.Hakan Sinan Yılmaz sorumluluğunda hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğimizde hasta muayeneleri hafta  içi 08.30-18.00 cumartesi günü ise 08.30-13.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Ancak acil durumlarda saat gözetmeksizin hasta muayene ve tedavisi gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde yapılan tetkikler sonrası (röntgen, BT, MRG) saptanan hastalıklar ardından gerekli görülen tedavi seçenekleri, doktorumuz tarafından anlatılarak hastalar ayrıntılı olarak bilgilendirilmektedir. Ameliyathaneler rutin ve acil operasyonlar için günün 24 saati hizmet vermekte ve hastanemizde nöroşirürji ameliyatlarında kullanılan son teknoloji ameliyat mikroskobu, C kollu skopi cihazı, tüm cerrahi alet setleri, high speed drill sistemi bulunmaktadır. Kliniğimizde beyin, omurilik ve sinir cerrahisini ilgilendiren her türlü tedavi verilmektedir.

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi bölümünde gerçekleştirilen operasyonlar şunlardır;

BEYİN TÜMÖRLERİ
Glial tümörler, menenjiomlar, pontoserebellar köşe tümörleri, posterior fossa tümörleri, hipofiz bezi tümörleri, kafatası tümörleri, metastatik tümörler ve göz çukuru tümörleri

TRAVMALAR
Kafatası çökme kırıkları, dekompresyon cerrahisi, epidural ve subdural kanamalar, beyin kanamaları, omurga kırıkları (boyun, sırt, bel), omurilik yaralanmaları

OMURGA HASTALIKLARI
Boyun ve bel fıtıkları (mikroskopik ve lazer cerrahisi), omurilik kanalı darlıkları, spondilolistezis (bel kayması), omurga tümörleri, omurga enfeksiyonları, omurilik tümörleri

DAMARSAL HASTALIKLAR
Beyin ve spinal anevrizmalar, arteriovenöz malformasyonlar, kavernomalar, vasküler anastomoz cerrahisi 

PERİFERİK SİNİRLER
Torasik çıkış sendromu, tuzak nöropatiler (karpal tünel, kübital tünel, fibular sinir), sinir yaralanmaları

PEDİATRİK
Hidrosefali, gergin omurilik sendromu, nöral tüp defektleri (meningosel meningomyelosel), kafatası şekil bozuklukları, pediatrik tümörler

Branş Doktorları

Op. Dr. Hakan Sinan YILMAZ

Op.Dr. Hakan Sinan Yılmaz Bölümü: .Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Doğum Yeri, Yılı: Hollanda, 1974 Eğitim Bilgileri: Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi İhtisas: Dokuz Eylül Üniversitesi Sertifikaları: Türk Nöroşirürji Derne

Güncel Haberler