GASTROENTEROLOJİDE YAPILAN ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER

Üst Sindirim Sistemi Endoskopisi:

Özofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi, Skleroterapi, Heater probe ile kanama kontrolü, Özofagus bant ligasyonu, Perkütan Endoskopik Gastrostomi, Mide balonu yerleştirme, Mide polipleri için polipektomi, Duodenal stent yerleştirme.

Alt Sindirim Sistemi Endoskopisi:

Flexibl Rekto-sigmoidoksopi, Kolonoskopi, Kolon polipleri için polipektomi, Kanama kontrolü, Rektal stent yerleştirme.

ERCP: Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatikografi.

ERCP ile koledoktan taş ekstraksiyonu, pankreas veya koledoka stent yerleştirme, Sitolojik tetkik, Pankras kanseri ve safra yolları kanserleri tanısı ve endoskopik tedavisi.

Karaciğer biyopsisi

 

Uzm. Dr. EMRE GERÇEKER

Telefon numaraları: 0-232-4647979

  1. Pridefully jeepers yet as komodo and whooped

    We are But depending simply sloth darn more and obsessive much best wholesomely.

  2. Pridefully jeepers yet as komodo and whooped.

    We are But depending simply sloth darn more and obsessive much best wholesomely.

  3. Pridefully jeepers yet as komodo and whooped

    We are But depending simply sloth darn more and obsessive much best wholesomely.

Price plans

Bronchoscopy $100 - $150
Cardiac ablation $100 - $150
Sport injuries $100 - $150
Women’s health $100 - $150
Bronchoscopy $100 - $150
Robotic Sergery Call: 1234 567 8910

Branş Doktorları

Güncel Haberler