• Ortopedi ve Travmatoloji

Doğum Yeri, Yılı: Pertek , 1965

Eğitim Bilgileri:  İlk -Orta ve Lise Eğitimini İzmir’de tamamlamıştır.

Üniversite:     Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas:           Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

Mesleki Kariyer:  1991 -1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda  görev yaptıktan sonra  1997 -2011 yılları arasında Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde  görev yapmıştır. Kasım 2011 tarihinden itibaren Özel Gazi Hastanesinde  çalışmaktadır.

Artroplasti , Artroskopi – Travma  , Omuz ve dirsek cerrahisi , El ve Mikro Cerrahi alanında  deneyime sahiptir.

Mesleki Dernek Üyelikleri :

  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBID)
  • Türk El Cerrahisi Derneği
  • Türk Reconstrüktif  Mikro Cerrahi Derneği
  • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahi Derneği
  • Türk Spor Yaralanmaları ve Artroskopik Cerrahi Derneği (TUSYAD)
  • American Academy  of Orthopaedıc Surgeons ( AAOS)

Yayınlar – Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

Coşkunol E., Çallı İ.H., Özdemir O., Özcan Z., Operative treatment in shoulder for birth palsy, Int. Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir, 1994.

Coşkunol E., Özcan Z., Başdemir G., Result on autografts and allografts after passing throught their medulla with femoral arteries of the rats. Int. Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir, 1994.

Çallı İ.H., Özdemir O., Coşkunol E., Özcan Z., Kienbock’s disease, results of treatment with palmaris longus tendon replacement arthroplasty. Int. Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir, 1994.

  1. Özdemir, E. Coşkunol, H. Atilla Kocabaş, Z. Özcan, Parmak yaralanmalarının cross-finger flep ile rekonstruksiyonu. El Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul-1996.
  2. Coşkunol, O. Özdemir, İ.H. Çallı, Z. Özcan, Oto ve allo kemil greftleri ile eldeki enkondromların tedavisi. El Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul-1996.
  3. Coşkunol, E. Sesli, Z. Özcan, M. Kayalar, Treatment of pressure sores in paraplegic patients with gluteal perforator based flap. 4th Int. Congress on Spine Surgery, İzmir-1996.

Coşkunol E., Özdemir O., Özcan Z., Başdemir G., Oto ve allo kemik greftlerinde femoral arterin femur medullasından geçirilerek elde edilen sonuçların klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi (Ratlar üzerinde deneysel çalışma). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1995.

Çallı İ.H., Özdemir O.,Coşkunol E., Özcan Z., Kienböck Hastalığında palmaris longus tendon grefti ile replesman artroplastisi ve interkarpal artrodez. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1995.

Özdemir O.,Coşkunol E., Özcan Z., Bal E., Dorsokommisural flebin dupuytren kontraktürü tedavisinde kullanımı. 5. Milli Kongre Kitabı, 1996.

Özdemir O.,Coşkunol E., Özcan Z., Okçu G., Ganglion of the hand and wrist. Turkish Journal Of Hand Surg and Microsurgery, 1996.

Özdemir O.,Coşkunol E., Özcan Z., Başdemir G., Düşük molekül ağırlıklı heparinin mikrovasküler anastomozlarda tromboz önleyici etkisi. Acta Ort. Trau. Turcica, 1996.

Coşkunol E., Özdemir O., Özcan Z., Effects of radial forearm flap on vascularity of the hand. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, 1997.

International:

Yücetürk G., Özcan Z., Sabah D., The articular cartilage effects of the cementation after the currettage in surgical treatment of benign tumors of bone. SICOT, 1996.

Coşkunol E., Özdemir O., Özcan Z., Çallı İ.H., Lateral rotational osteotomy of the proximal humerus in the treatment of obstetrical brachial plexus palsy. SICOT, 1996.

Coşkunol E., Özdemir O., Özcan Z., Supracondylar osteotomy of the humerus for correction of cubitus varus deformity. SICOT, 1996.

Coşkunol E., Özdemir O., Özcan Z., Preventive effect of low molecular weight heparin on thrombosisi formation in microvascular anastomosis, EFSM, 1996.

Coşkunol E., Özcan Z., Results on aotografts and allografts after passing through their medulla femoral arteries of the rats. EFSM, 1996.

Coşkunol E., Özdemir O., Özcan Z., Muhacir H., Free latissimus dorsi flap for the reconstruction of the extremities. Congress of Microsurgery in Greece., 1995.