1. Dr. HAKAN GÜRÇINAR
    Bölümü: KARDİYOLOJİ
    Doğum Yeri, Yılı: ADANA/1972

    Eğitim Bilgileri:
    Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
    İhtisas:    İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ

Mesleki Kariyer:
İhtisas Hastanesinde 3 yıl Kardiyoloji Labrotuvarı sorumluluğu
2002-2003 yılları arasında Hamburg Üniversitesi Kardiyoloji Labratuvarı bölümünde  çalışma
2003-2006 Antalya Akdeniz Sağlık Vakfı Hastenesinde Kardiyoloji Ünitesi sorumluğulu

Yayınları:
Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
:
Sol Ana Korenerin Efor Testi ile tanımlanması
Uzun Dönem Kalıcı Kalp Pillerinin sonuçları
Radial Arter girişimi ile korener anjiografi sonuçları
Korener Arter , Pulmoner Arter arası fistülleri Greft Stent ile kapaktılması