Haftalık Takvim

TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
Radyoloji-Thursday-01:00 to 03:00
Kadın DoğumThursday-02:00 to 04:00
02:00 - 03:00
Radyoloji-Monday-02:00 to 03:00
Diş HastalıklarıMonday-02:00 to 04:00
Kadın DoğumMonday-02:00 to 05:00
KBBMonday-03:00 to 09:00
Radyoloji-Wednesday-02:00 to 04:00
RadyolojiWednesday-03:00 to 05:00
Radyoloji-Friday-02:00 to 04:00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Saturday-02:00 to 04:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
Diş Hastalıkları-Friday-04:00 to 05:00
05:00 - 06:00
Diş Hastalıkları-Thursday-05:00 to 07:30
06:00 - 07:00
Radyoloji-Wednesday-06:00 to 08:00
Radyoloji-Friday-06:00 to 08:00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Saturday-06:00 to 08:30
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
Kadın Doğum-Tuesday-08:00 to 12:30
Kadın Doğum-Friday-08:00 to 09:00
09:00 - 10:00
Diş Hastalıkları-Wednesday-09:00 to 12:00
10:00 - 11:00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Saturday-10:00 to 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
Ağrı ve Tedavi-Monday-14:00 to 16:40
Ağrı ve Tedavi-Tuesday-14:00 to 16:40
Ağrı ve Tedavi-Wednesday-14:00 to 16:40
Ağrı ve Tedavi-Thursday-14:00 to 16:40
Ağrı ve Tedavi-Friday-14:00 to 16:40
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00